Skatteregler for valutahandel

Gevinst/tab på valutahandel angives på SKATs hjemmesideHandel med valuta foregår hovedsagligt med CFD’er (Contract For Difference), som er en underliggende kontrakt på forskellen i de forskellige valutakryds. En CFD er et derivat – et syntetisk produkt – hvilket betyder, at køb eller salg af kontrakten ikke er ensbetydende med køb og salg af den underliggende valuta. SKAT kategoriserer denne slags instrumenter som strukturerede produkter/finansielle kontrakter og disse beskattes efter Kursgevinstloven (KGL).

Skatten på valutahandel/handel med forex er ikke speciel attraktiv for privatpersoner, da gevinst beskattes som kapitalindkomst, mens tabet kun kan modregnes i gevinster på andre valutahandler eller strukturerede produkter/finansielle kontrakter (samme kildeart). Et tab kan fremføres i op til 5 år.

I henhold til KGL § 14, så er bagatelgrænsen 2.000 kr. Det betyder, at har du tab eller gevinst fra handel med valuta på under 2.000 kr., så skal det ikke indberettes til SKAT. Da det er en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse betyder det, at har du tab eller gevinst som overstiger 2.000 kr., så skal hele beløbet indberettes. Disse regler gælder kun for handler foretaget efter den 27. januar 2010. Har du positioner i valuta, som er foretaget inden denne dato gælder der andre regler, som vi ikke vil komme ind på i denne vejledning.

Opgørelsen af årets gevinst eller tab sker i henhold til realisationsprincippet, hvor gevinst eller tab bliver opgjort på salgs- eller indfrielsestidspunktet.

Har du en opnået en realiseret gevinst i skatteåret 2013 angives dette i rubrik 346. Har du derimod et realiseret tab angives dette i rubrik 85 til fremførsel i kommende skatteår.

Eksempel 1 på beskatning af valutahandel:
Du har i 2013 foretaget flere valutahandler og står i den situation, at du har et samlet tab på 1.750 kr.

Da beløbet er under bagatelgrænsen på 2.000 kr. så skal det ikke angives til SKAT.

Eksempel 2 på beskatning af valutahandel:
Du har i 2013 et samlet overskud på dine valutahandler på 15.000 kr.

Da beløbet er over bagatelgrænsen på 2.000 kr. skal du angive 15.000 kr. i rubrik 346.

Eksempel 3 på beskatning af valutahandel:
Du har i 2013 et overskud på 5.000 kr. hos broker A og et underskud på 10.000 kr. hos broker B. I alt har du et underskud på 5.000 kr.

Da beløbet er over bagatelgrænsen på +/- 2.000 kr. angiver du 5.000 kr. i rubrik 85.

Eksempel 4 på beskatning af valutahandel:
Du har i 2012 haft et underskud på 10.000 kr. som du har angivet i rubrik 85. I 2013 har du nu opnået en gevinst på 20.000 kr.

Rubrik 85 udfyldes med 0 kr., da du dermed har udlignet dit tab fra skatteåret 2012. I rubrik 346 angiver du 10.000 kr.

Bindende svar fra Skat
Er du stadigvæk i tvivl om afregningen på dine valutahandler, så kan det være en god ide at rådføre sig med en revisor eller vælge at indhente et bindende svar fra SKAT. Et bindende svar fra SKAT koster 400 kr. (2014) og tager op til 3 måneder at få, men med et bindende svar har du dit på det rene. Et bindende svar fra SKAT gælder i højest 5 år.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


Bevis at du ikke er en robot: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.